İMMÜNOLOJİ KURSU
16 Mart 2023, Perşembe

SAAT
KURS SALONU
12:25 – 12:30
AÇILIŞ
12:30 – 13:00

İMMÜNOLOJİYE GİRİŞ
Oturum Başkanı: Mehmet Sönmez (Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon)
* Edinsel ve Kazanılmış Bağışıklık, İmmün Tolerans ve Otoimmünite: Muhlis Cem Ar (İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, İstanbul)

13:00 – 14:00

TÜMÖR İMMÜNİTESİ
Oturum Başkanı: Özgür Mehtap (Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli)
* İmmün Yanıt ve İmmün Yanıttan Kaçış: Ayşe Caner (Ege Üniversitesi, İzmir)
* Sitokin Reseptörleri ve Tümör İmmünitesinde Sitokinlerin Rolü: Nergiz Erkut (Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon)
* Apoptoz, Otofaji, Proteozom İnhibisyonu ve Kanser Kök Hücresi: Alpay Yeşilaltay (Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi, İstanbul)

14:00 – 14:30
TARTIŞMA
14:30 – 15:00
ARA
15:00 – 16:00

TRANSPLANTASYON İMMÜNOLOJİSİ
Oturum Başkanı: Neslihan Andıç (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir)
* Transplantasyon İmmünolojisi ve Doku Gruplarının Yorumlanması: Nelere Dikkat Edelim?: Fahri Uçar (Akdeniz Üniversitesi, Antalya)
* Graft Versus Host Hastalığı ve Graft Versus Lösemi/Lenfoma Etkisi: Mutlu Arat (Florence Nightingale Hastanesi, İstanbul)
* Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonunda Kan Grubu Antijenlerinin Önemi: Sorunlar ve Çözümler: Önder Arslan (Ankara Üniversitesi, Ankara)

16:00 – 16:30
TARTIŞMA
16:30 – 17:00
ARA
17:00 – 18:20

YENİ YAKLAŞIMLAR
Oturum Başkanı: Şule Ünal Cangül (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)
* Hematoimmünoloji ve Biyoinformatik: Özlen Balta (Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon)
* İmmün Hücreler ve Tümörden Voltaj Kapılı Sodyum Kanal Ekspresyonu: Ayşe Caner (Ege Üniversitesi, İzmir)
* Onkolitik Virüsler: Dilek Muz (Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ)
* Tümör Aşıları: Hakan Akbulut (Ankara Üniversitesi, Ankara)

18:20 – 19:00
TARTIŞMA


İMMÜNOLOJİ KURSU
17 Mart 2023, Cuma

SAAT
KURS SALONU
08:30 – 09:30

İMMÜNOTERAPİ – I
Oturum Başkanı: Fatih Demirkan (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)
* İmmünmodülasyon: Etki ve Direnç Mekanizmaları: Bahadır Batar (Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ)
* Hipometilasyon ve Telomeraz Sistemi: Türker Bilgen (Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ)

09:30 – 10:00
TARTIŞMA
10:00 – 10:30
ARA
10:30 – 11:30

İMMÜNOTERAPİ – II
Oturum Başkanı: Ahmet Muzaffer Demir (Trakya Üniversitesi, Edirne)
* İmmün Checkpoint İnhibitörleri: Etki Mekanizması, Nerede, Ne Zaman?: Elif Birtaş Ateşoğlu (Koç Üniversitesi, İstanbul)
* Monoklonal Antikorlar: Tipleri, Etki Mekanizması ve Üretim Teknolojisi: Ali Osman Kılıç (Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon)
* Bispesifik Antikorlar: Tipleri, Etki Mekanizması, Üretim Teknolojisi ve Kime, Ne Zaman?: Sinem Civriz Bozdağ (Koç Üniversitesi, İstanbul)

11:30 – 12:00
TARTIŞMA
12:00 – 13:00
ÖĞLE YEMEĞİ
13:00 – 14:00

HÜCRESEL TEDAVİLER
Oturum Başkanı: Osman İlhan (Koru Hastanesi, Ankara)
* CAR-T Cell: Nedir, Nasıl Üretilir ve Nasıl Etkiler?: Bahadır Batar (Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ)
* Sitokin Fırtınası: Nedir, Nasıl Yönetilir?: Hüseyin Saffet Beköz (Medipol Üniversitesi, İstanbul)
* Klinikte Kök Hücre Kullanımı: Metin Aytekin (İstanbul)

14:00 – 14:30
TARTIŞMA


9. TRANSPLANTASYON KOORDİNATÖRLERİ KURSU (SANAL)
17 Mart 2023, Cuma

SAAT
KURS SALONU
09:20 – 09:30

AÇILIŞ
Oturum Başkanı: Muhlis Cem Ar (İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, İstanbul)

09:30 – 10:30

OTURUM I
Oturum Başkanı: Meltem Kurt Yüksel (Ankara Üniversitesi, Ankara)
* Endikasyon Dışı Başvuru Süreçleri: Dilek Sarıoğlu (Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanlığı, Ankara)

10:30 – 10:40
ARA
10:40 – 12:30

OTURUM II: TÜRKÖK OTURUMU
Oturum Başkanı: İlknur Kozanoğlu (Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi, Adana)
* TÜRKÖK Uygulama Rehberi’ne Göre Süreç Adımları: Meliha Atılkan (T.C. SB. SHGM, Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi, Ankara)
* Koordinatörler Bakış Açısı ile TÜRKÖK: Sinem Özdemir (Medicalpark Göztepe Hastanesi, İstanbul)

12:30 – 13:30
ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 – 14:30

OTURUM III
Oturum Başkanı: Leylagül Kaynar (Medipol Üniversitesi, İstanbul)
* Nakile Hazırlık Süreçlerinde HLA Nedir, HLA Sonuçları Nasıl Yorumlanmalı?: Fatma Savran Oğuz (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
* Nakile Hazırlık Süreçlerinde PRA ve DSA Nedir?: Lokman Karataş (İstinye Üniversitesi, İstanbul)

14:30 – 14:40
ARA
14:40 – 15:40

OTURUM IV
Oturum Başkanı: Zübeyde Nur Özkurt (Gazi Üniversitesi, Ankara)
* Hematopoetik Kök Hücre Donör Seçim Kriterleri Nelerdir?: Nurcan Özçelik (Florence Nightingale Hastanesi, İstanbul)
* Hematopoetik Kök Hücre Naklinde Hasta Hazırlık Süreci: Azize Mergen (Memorial Bahçelievler Hastanesi, İstanbul)

15:40 – 16:00
KAPANIŞ


15. KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYONU VE AFEREZ HEMŞİRELİĞİ EĞİTİM PROGRAMI (SANAL)

SAAT
18 Mart 2023, Cumartesi
09:00 – 09:10

AÇILIŞ
Oturum Başkanları: Kader Çalışkan (Anadolu Sağlık Merkezi, Kocaeli)

09:10 – 10:00

KÖK HÜCRE NAKLİ HEMŞİRELİĞİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Neslihan Andıç (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir), Rahime Ören (Akdeniz Üniversitesi, Antalya)
* Hemşirelikte Özel Dal; Kemik İliği Nakli Hemşireliği: Handan Kuşçu Demiroğlu (Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Adana)
* Bilgi İle Güçleniyoruz: Kemik İliği Nakli Hemşireliğinde Bilimsel Çalışmalar: Tuba Şen (Ankara Üniversitesi, Ankara)

10:00 – 10:40

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE OTURUMU
Oturum Başkanları: Leylagül Kaynar (Medipol Üniversitesi, İstanbul), Esra Kanmaz (Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi, İstanbul)
* Transplantta Başarıyı Etkileyen Faktörler: Hülya Çakır (İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, İstanbul)
* Hücresel Ürünlerin İnfüzyonu ve Yönetimi: Solmaz Zeybekçi (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)

10:40 – 11:00
ARA
11:00 – 12:00

KÖK HÜCRE NAKLİNDE İLAÇ YÖNETİMİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Gülşah Akyol (Erciyes Üniversitesi, Kayseri), Şerife Koçubaba (Memorial Bahçelievler Hastanesi, İstanbul)
* Kemoterapi Uygulamada Temel Prensipler: Evin Timur (İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir)
* Transplantta Uygulanan Spesifik İlaçlar ile İlgili Dipnotlar: Fatma Varal (Erciyes Üniversitesi, Kayseri)
* Transplantta ATG Kullanımı: Merve Demir (Medipol Mega Üniversitesi, İstanbul)

12:00 – 13:00
ÖĞLE YEMEĞİ
13:00 – 14:10

TRANSPLANTTA SEÇİLMİŞ KONULAR OTURUMU
Oturum Başkanları: Reyhan Küçükkaya (İstanbul), Ebru Koç Uyan (Koç Üniversitesi Hastanesi, İstanbul)
* Sepsis Yönetiminde Güncel Kılavuzlar: Kader Çalışkan (Anadolu Sağlık Merkezi, Kocaeli)
* Transplantta CMV Yönetimi: Nebahat Öztürk (Ankara Üniversitesi, Ankara)
* Transplantta Ürogenital Komplikasyonlar: Fatma Tekin (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)

14:10 – 14:20
ARA
14:20 – 15:30

GvHH OTURUMU
Oturum Başkanları: Arzu Akyay (İnönü Üniversitesi, Malatya), Ayşe Kobak (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
* Dirençli aGvHH; Vaka Sunumu: Esra Bayrak (Anadolu Sağlık Merkezi, Kocaeli)
* Steroid Yan Etkileri: Ayşe Yanar (Erciyes Üniversitesi, Kayseri)
* GİS GvHH’de Nutrisyonel Destek: Dilşat Baş (Acıbadem Altunizade Hastanesi, İstanbul)

15:30 – 15:40
ARA
15:40 – 17:00

PEDİATRİK HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Dilek Gürlek Gökçebay (Ankara Şehir Hastanesi, Ankara), Elif Türkmen (Medicalpark Bahçelievler Hastanesi, İstanbul)
* Pediatrik Hastada Bulantı-Kusma Yönetimi: Şerife Ertel Cevahir (Medipol Üniversitesi, İstanbul)
* Pediatrik Hastada Oral Komplikasyonların Yönetimi: Işılay Kaya (Erciyes Üniversitesi, Kayseri)
* Pediatrik Hastada Ağrı ve Ağrı Yönetimi: Emine Nur Güder (Adana Acıbadem Hastanesi, Adana)
* Pediatrik Hastada Geç Dönem Komplikasyonlar: Nevin Çetin (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)

17:00
DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ