Bildiri Sistemi Giriş ve Kayıt

Online bildiri sistemi ile adım adım bildirinizin sisteme girişini sağlayabilirsiniz. Bildirinizi sisteme girebilmeniz için, E-posta adresinizden oluşan bir kullanıcı adı ve şifrenizi girerek öncelikle sisteme kayıt olmalı ve sonra sisteme giriş yapmanız gerekmektedir.

Sisteme girilen tüm bildiler ile ilgili tüm yazışmalar, bildirileri sisteme giren kişi ile yapılacaktır.

Bildiri Konu Başlıkları

Hematopoietik Kök Hücreler
Kök Hücre Mobilizasyonu, Toplanması ve Mühendisliği
Hücre Terapisi / Hücre Tedavisi
Gen Tedavisi
Yeni İlaç ve Hücre Bazlı Bağışıklık Tedavileri
Hematopoietik Olmayan Kök Hücreler
Rejeneratif Tıp
Kök Hücre Kaynağı
Kök Hücre Vericisi
Graft-versus-host Hastalığı – Klinik Öncesi ve Hayvan Modelleri
Graft-versus-host Hastalığı – Klinik
Enfeksiyöz Komplikasyonlar
Erken Komplikasyonlar / Geç Etkiler ve Yaşam Kalitesi
İyileştirme Rejimi
Minimal Kalıntı Hastalık, Tolerans, Kimerizm ve Bağışıklık Sulandırması
Pediatrik Konular

Deneysel Kök Hücre Nakli
Akut Lösemi
Aplastik Anemi
Otoimmün Hastalıklar
Kronik Lösemi ve Diğer Miyeloproliferatif Bozukluklar
Granülosit ve Osteoklast Bozuklukları
Hemoglobinopati ve Doğuştan Metabolizma Bozuklukları
İmmün Yetmezlik Hastalıkları ve Makrofaj
Lenfoma
Multipl Myelom
Myelodisplastik Sendromlar
Solid Tümörler
Son Bildiri Gönderim Tarihi 3 Şubat 2023’tür.